Data: 26 de novembro 2019

Hora: 16:00 – 18:30

Lugar: Aquarium Finisterrae, A Coruña.

Organiza: Acuario Finisterrae, CPI O Cruce, Centro de Supercomputación de Galicia

Prezo: Gratuito (financiado pola convocatoria Erasmus+ KA2).

Dirixido a: profesorado de primaria e secundaria, pedagogos/as, educadores/as, administración educativa, profesorado en formación, etc.

Número de prazas: 25 prazas dispoñibles. É necesario inscribirse previamente cun correo electrónico a e-learning@cesga.es para a confirmación da reserva da praza.

Material necesario: Non é necesario levar nada, pero é desexable para a parte práctica levar un teléfono móvil intelixente ou tableta Android / IOS.

Introdución

O proxecto Ocean Connections é un proxecto educativo europeo dirixido a evaluar a potencialidade das tecnoloxías de Realidade Virtual, Aumentada e Mixta no ensino de alfabetización mariña. No mesmo, participan institucións educativas e acuarios de Gran Bretaña, Dinamarca e España /Galicia. O Acuario Finisterrae, o Centro escolar CPI O Cruce, de Cerceda, e o Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) forman a equipa española participante nesta iniciativa.

A alfabetización mariña refírese á comprensión da influencia do mar en nos, e a nosa influencia no mar. Hai consenso educativo e científico sobre os sete principios que todos deberíamos coñecer sobre o océano, e este proxecto tenta experimentar con tecnoloxías de RV/AR/MR e una aproximación pedagóxica muy activa onde o profesorado e o alumnado sexan actores principais na creación deste coñecemento e uso das tecnoloxías e a creatividade.

Contido da Sesión Formativa

16:00 – Presentación do Proxecto Ocean Connections

– A alfabetización mariña no contexto educativo. Estado da cuestión e posibilidades de integración no currículo de primaria e secundaria

– Proposta de experiencias piloto a nivel escolar e avaliación das mesmas.

– Preguntas e propostas de mellora.

17:00 – Introdución á Realidade Virtual / Realidade Aumentada

– Que é RA / RV / RM

– Dispositivos necesarios e adaptación ás aulas

– A ferramenta VR do proxecto Oceans e outras ferramentas gratuitas para a aula.

18:00 – Visita guiada ao Acuario Finisterrae

Contacto e máis información: Centro de Supercomputación de Galicia.

Teléfono 981-569-810 e correo e-learning@cesga.es